Professori Laura Kolben 60-vuotisjuhlakirja luotaa eurooppalaista kulttuurihistoriaa

Tiedote 8.9. Embargo 9.9. klo 16.30

Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolben 60-vuotisjuhlapäivän kunniaksi julkaistaan kulttuurihistoriallinen artikkelikokoelma. Teoksen Leivoksia, kaupunkilaisia ja sivistysaatteita. Kävelyretkiä Euroopan historiaan (Kirjapaja) ovat toimittaneet filosofian tohtorit Sari Aalto, Samu Nyström ja Rose-Marie Peake.

Kirjan 18 tutkimusartikkelia on jaettu kolmeen teemaan, jotka ovat yliopisto-, kaupunki- ja Euroopan historia. Nämä kolme ovat professori Kolben tärkeimpiä tutkimuskohteita.

Artikkelit ovat tapaustutkimuksia, joissa toistuvia teemoja ovat koulutus ja sivistys, kulttuurinen vuorovaikutus sekä kaupungistumisen ilmiöt. Laaja historiallinen kaari ulottuu keskiajalta 2000-luvuille.

Artikkeleissa nousevat esille porvaristoa tai yläluokkaa edustavien ihmisten arki ja juhla sekä aatteet, ihanteet ja arvot, unelmat ja todellisuus, erilaiset elämänmuodot, verkostot ja vaikutteet. Kirjan tarkoituksena on tuoda esille eurooppalaisen sivistysperinnön merkitystä Suomessa ja painottaa, että tieteen, taiteen ja sivistyksen tuottamat henkiset arvot ovat yhteydessä hyvään elämään.

Teoksen kirjoittajat ovat tehneet tutkimusta professori Laura Kolben vaikutuspiirissään ja hänen tuellaan. Suurin osa kirjoittajista on historian alalta mutta mukana on myös yhteiskuntatieteiden ja kulttuurimaantieteen tutkijoita. Kaikissa artikkeleissa näkyykin professori Kolben vaikutus.

Professori Laura Kolben juhlakirja liittyy pitkään akateemisten juhlakirjojen perinteeseen. Tällaisilla kirjoilla on kunnioitettu professorien tieteellistä työtä tavallisesti jonain heidän merkkipäivänään.

Sari Aalto, Samu Nyström ja Rose-Marie Peake (toim.): Leivoksia, kaupunkilaisia ja sivistysaatteita. Kävelyretkiä Euroopan historiaan. Kirjapaja 2017. KL 92, 91. ISBN 9789522888068.