Moniääninen raamatuntulkinta etsii teitä saman teltan suojiin

Sisäänkäyntejä Raamattuun - Tulkitsijan kirja (Kirjapaja) keskustelee moniäänisesti raamatuntulkinnasta. Teos avaa ovia pyhiin teksteihin, taustoittaa Raamatun syntyä ja luo katsauksen Raamatun käyttöön niin opinmuodostuksessa kuin käytännön elämässä. Lukijalle annetaan avaimia tulkita Raamattua nykyajan kysymyksissä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käytävä keskustelu raamatullisuudesta usein polarisoituu ja toistaa samaa kysymyksenasettelua: onko jokin käsitys tai ilmiö Raamatun mukainen vai ei? Jotta keskustelussa päästäisiin eteenpäin, haluttiin tavanomaisen opillisen näkökulman oheen tuoda uusia, keskustelua yhdistäviä kieli- ja mielikuvia. Syntyi näkemys kristinuskosta nelipaaluisena telttana. 

Teltta-metaforan tarjoamat Raamatun tarkastelukulmat ovat etiikka, kertomukset, rituaalit ja oppi. Erityisesti kolme ensimmäistä kannattelivat kristillistä liikettä sen alkuvaiheissa, ja niiden varassa liike kehittyi. Oppi tuli merkittäväksi vähän myöhemmin.

Raamattu sekä yhdistää ihmisiä että erottaa heitä toisistaan. Ratkaisevaa on raamatuntulkinta, ja siksi on tärkeää etsiä yhteisiä tulkinnan periaatteita. Vievätkö erilaiset tiet kuitenkin lopulta samaan suuntaan, saman teltan suojiin? kysytään teoksessa.

Kirjoittajina on niin tutkijoita kuin piispoja, alansa parhaita asiantuntijoita. Mukana on myös henkilökohtainen kuvaus raamattunäkemyksen kehittymisestä. Teoksen ovat toimittaneet professori Petri Luomanen, dosentti Niko Huttunen ja opetusneuvos Kalevi Virtanen. Muita kirjoittajia ovat Raimo Hakola, Jaana Hallamaa, Sini Hulmi, Jutta Jokiranta, Kari Kuula, Outi Lehtipuu, Juha Pihkala, Hanne von Weissenberg ja Björn Vikström.

Petri Luomanen, Niko Huttunen & Kalevi Virtanen (toim.): Sisäänkäyntejä Raamattuun. Tulkitsijan kirja. Kirjapaja 2017. 291 s. Kl 22. ISBN 978-952-288-515-9. Ovh. 34,90

 Lisätietoja: Kirjapaja/viestintä Marja-Liisa Saraste marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi, 09 6877 4568 tai Kalevi Virtanen kalevi.virtanen@lastenkeskus.fi, 040 5154950.

Arvostelukappaletilaukset: minna.vatja@kirjapaja.fi