Katriina Järvinen uudessa kirjassaan: minuuksia on monia ja muuttuminen sallittua

Katriina Järvisen teos Saanko esitellä - Monenlaiset minämme (Kirjapaja) on tutkimusmatka minän moni-ilmeisyyteen. Harva selviää läpi elämänsä yhtenä ja samana.

"Yhteiskunnan muuttuessa arvaamattomammaksi oman minän merkitys on korostunut. Vielä 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla ihmiset määrittelivät itsensä yhteiskuntaluokan, suku-puolen, kansallisuuden, siviilisäädyn ja ammatin mukaan. Nyt paikkaa auringossa raivataan ’minä edellä’. Se synnyttää sekä yksilöllisiä sankaritarinoita että häpeää ja epäonnistumisia", Järvinen toteaa.

Yksilön ja sosiaalisen maailman välillä voi vallita jännitteinen suhde. Ehyt minä ja ihmisenä kasvaminen ovat kauniita ajatuksia, mutta jättävätkö ne tilaa elämälle sellaisena kuin se on? Usein kuullut neuvot - kuten Ole vain oma itsesi, Löydä todellinen minäsi, Tule siksi, joka olet - eivät päde, kun elämä tuo eteen törmäyksiä, täyskäännöksiä ja uusia alkuja.

"Ihminen ei vain yksinkertaisesti voi olla se mikä kokee olevansa, jos muut eivät anna siihen lupaa" Katriina Järvinen kirjoittaa. "Kaikille minuuden riippuvuus sosiaalisesta ympäristöstä ei kuitenkaan avaudu. Joillakin on ehkä ollut onni elää kuin kala vedessä. Toiset tunnistavat kysymyksenasettelun mutta ratkaisevat sen olemalla seuran mukaan väriä vaihtavia kameleontteja."

Tekijä taustoittaa aihetta kiinnostavilla esimerkeillä Monica Lewinskystä Anders Breivikiin, kirjallisuudella, omalla elämänkokemuksellaan sekä haastatteluiden kautta.

Katriina Järvinen: Saanko esitellä - Monenlaiset minämme. 221 s. Kirjapaja 2017. 14.4. ISBN 978-952-288-591-3. Ovh. 31,90.

Katriina Järvinen on sosiaalipsykologi ja antropologi, psykoterapeutti ja kouluttaja. Hän on kirjoittanut mm. teokset Kaikella kunnioituksella - Irtiottoja vanhempien vallasta (2014), Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007, yhdessä Laura Kolben kanssa) ja Vapaa nainen törmää todellisuuteen (2010, yhdessä Tuulikki Pietilän kanssa).