Uusinta tietoa lasten auttamisesta kriisitilanteissa

Kriisiauttamisen uranuurtajan, psykologi Soili Poijulan teos Lapsi ja kriisi – Selviytymisen tukeminen (Kirjapaja) opastaa kriisissä olevien lasten auttamiseen.

Suojelluimmatkaan lapset eivät välty elämän perusteita horjuttavilta iskuilta, joita voivat olla vanhempien ero, onnettomuus, vakava sairaus, väkivallan uhriksi joutuminen, kuolema ja suru. Perheväkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuu suuri määrä lapsia. Äkillisistä muutoksista ja menetyksistä selviytyäkseen lapsi tarvitsee turvallisia aikuisia, jotka auttavat käsittelemään tapahtunutta ja opettavat selviytymiskeinoja, toivoa ja optimismia. 

Myös pakolaiskriisistä on syytä keskustella lasten kanssa

Pakolaisuus on ajankohtainen esimerkki aiheesta, josta voi olla syytä keskustella lasten kanssa. Kirjassa neuvotaan, miten puhua lapsen kanssa häntä stressaavista, ahdistavista ja pelottavista aiheista.  Miten kohdata pelottavat uutiset läheltä ja kaukaa?

”Kun lapset näkevät kuvia kuolleista lapsista meressä tai rannoilla, he eivät aikuisten lailla tiedä, missä kuolemat ovat tapahtuneet, ja voivat kuvitella, että heille itselleen tai heidän läheisilleen voi käydä samalla tavalla. Kuvitelmat voivat synnyttää lapsessa voimakkaita pelkoja, kun ne yhdistyvät lapsen aistimaan aikuisten ahdistukseen, jota uutisoidut tapahtumat herättävät”, Soili Poijula sanoo.

Samalla koulujen ja päiväkotien on osattava ottaa huomioon maahamme saapuneet pakolaislapset ja heidän traumansa. ”On tyypillistä, että epävarma ja turvaton elämäntilanne on jatkunut pakolais- ja turvapaikanhakija-perheissä pitkään”, Poijula toteaa.

Lapsi ja kriisi on ainoa aihetta käsittelevä teos Suomessa

Traumatisoivan tapahtuman vaikutuksia lapsen mieleen ja kehoon käsittelevä Lapsi ja kriisi on ainoa aihetta käsittelevä teos Suomessa. Sen uudistettu laitos sisältää täysin uusia aihealueita, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia ja päivähoidon ja koulun kriisitoiminta. Lähtökohtana on resilienssiä ja selviytymistä vahvistava auttaminen.

Kirjassa on runsaasti käytännön ohjeita vanhemmille, päivähoidon ja koulun henkilöstölle sekä kriisityön ammattilaisille. Niitä annetaan niin yksittäisten lasten ja perheiden kriiseissä kuin päiväkotien ja koulujen kriiseissä ja suuronnettomuustilanteissa toimimiseen.

Soili Poijula on psykologi ja psykoterapeutti, joka on erikoistunut trauma- ja kriisipsykologiaan. Hänellä on pitkä kokemus kriisissä olevien lasten hoidosta ja maassamme ainutlaatuinen kriisityön kehittämisen ja tutkimuksen asiantuntemus. Ainoana laatuaan Lapsi ja kriisi -kirja on jo löytänyt tiensä niin oppilaitosten kurssikirjaksi kuin vanhempien ja lasten kasvatuksen ja hoidon ammattilaisten oppaaksi kriisitilanteissa.

Soili Poijula: Lapsi ja kriisi – Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja 2016. 360 s. Kl 14.61/59.564. ISBN 978-952-288-254-7.

Lisätietoja: Kirjapaja / viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste (09 6877 4568) marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi tai Soili Poijula (0400 618 444) soili.poijula@pp.inet.fi

Arvostelukappaleet: Minna Vatja, minna.vatja@kirjapaja.fi