Henkinen ja hengellinen hyvinvointi työpaikan voimavarana

Työhyvinvointi rakentuu monista osatekijöistä. Sen henkinen ja hengellinen ulottuvuus, työpaikkaspiritualiteetti, on jäänyt vähälle huomiolle. Työ ja henki - Avaimia henkiseen ja hengelliseen työhyvinvointiin (Kirjapaja) tarkastelee työpaikkaspiritualiteettia useista näkökulmista.

Maahanmuuttajien hengellisyys on tuonut aihetta yleiseen keskusteluun sekä Suomessa että kansainvälisesti, julkisuudessa usein kärjistysten ja ristiriitojen sävyttämänä. Saako sikhibussinkuljettaja käyttää turbaania? Voivatko muslimit viettää rukoushetkiä työpaikan taukotilassa? Onko kristityn lentokenttävirkailijan lupa kantaa kaulallaan näkyvästi ristiä?

Kirjassa työpaikkaspiritualiteettia esitellään sekä teoreettisesti taustoittaen että käytännön kokemuksia tarkastellen. Työ ja henki esittelee yrityksiä, joiden menestyksen takana on arvojen ja työn merkityksellisyyden tuoma tuki. Se on tarkoitettu paitsi seurakuntien käyttöön, myös muihin työpaikkoihin, työyhteisöille ja niiden johtajille.  

"Hyvinvoiva työyhteisö yltää todennäköisesti hyvään työtulokseen: ’viivan alle’ kertyvä on seurausta hyvinvoivan työyhteisön ponnisteluista, ei itse tarkoitus", kirjoittavat teoksen toimittaneet Marjaana Kanerva ja Juha Tanska. "Työpaikkahengellisyyden tunnistaminen ja rakentava läsnäolo työelämässä vahvistaa osaltaan suomalaista työelämää."

Viime aikoina hengellisyys on työelämän lisäksi noussut yhä enemmän esiin myös suhteessa politiikkaan, tiettyjen puoluejohtajien kerrottua avoimesti kristillisestä vakaumuksestaan.

TM Marjaana Kanerva toimii kouluttajana Agricola-opintokeskuksessa. TT Juha Tanska on Haminan seurakunnan kirkkoherra.

Marjaana Kanerva ja Juha Tanska (toim.): Työ ja henki. Avaimia henkiseen ja hengelliseen työhyvinvointiin. Kirjapaja 2015. 189 s. Kl 36.13 9789522882318

Lisätietoja: Kirjapaja/viestintä Marja-Liisa Saraste 09 6877 4568 marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi tai Juha Tanska 0400 555 117 juha.t.tanska@pp.inet.fi; Marjaana Kanerva marjaana.kanerva@seurakuntaopisto.fi Arvostelukappaleet: Minna Vatja, minna.vatja@kirjapaja.fi