MUN JA SUN JUTTU!

piki

Lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä

Miten tukea lapsen itsetuntoa, vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja tunnetaitojen hallintaa? Miten toimia, jos lasta kiusataan tai lapsi kiusaa muita? Mistä kiusaamisessa oikein on kyse? Mitä edellyttää toimiva yhteistyö vanhempien ja ammattikasvattajien välillä?

Mun ja sun juttu -verkkosivut ovat pienten lasten vanhemmille suunnattu kokonaisuus, joka tarjoaa lisätietoa lasten sosiaalisten taitojen ja kasvun tukemisesta sekä kiusaamisen ehkäisystä. Sivut ovat osa laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös Piki-kuvakirja sekä ammattikasvattajille ja kotiväelle suunnattu yhteinen opas.

http://www.pikitoimintamalli.fi/

Materiaalissa teemaa lähestytään seuraavien näkökulmien kautta:

- Uuden edessä
- Tunne lapsi
- Paikka ryhmässä
- Kun ei pääse mukaan
- Kiukuttaa!
- Surulle tilaa
- Saa lohduttaa
- Yhteinen leikki
- Miksi lapsi kiusaa?
- Kiusattuna
- Apua kiusatulle
- Ratkaistaan riita yhdessä
- Yksinkin voi leikkiä
- Yhteiset pelisäännöt
- Apua kiusaajalle
- Lupa olla kiusaamatta

Lisää materiaalia yllä olevista teemoista on saatavana kohdasta "tulostettavat materiaalit" myöhemmin.

Tiedustelut: tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi

Materiaalikokonaisuutta ovat olleet työstämässä

TIINA HAAPSALO

varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja ja draamapedagogi. Hän on ollut mukana toimittamassa ja kirjoittamassa useita varhaiskasvattajille suunnattuja materiaaleja.

 KATRI KIRKKOPELTO

kuvataiteilija, kuvittaja ja kuvataideopettaja. Hän on kuvittanut ja kirjoittanut useita kuvakirjoja ja kuvittanut lasten- ja oppikirjoja. Vuonna 2009 Kirkkopelto sai arvostetun Kylli Koski -palkinnon.

 LAURA REPO

kasvatustieteen tohtori, joka on väitellyt pienten lasten kiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä. Hän on kirjoittanut aiheesta lukuisia artikkeleita ja kirjoja ja toiminut aiheen asiantuntijana ja kouluttajana.