Muutakin kuin numeroita on kirja vanhenemisen taidosta

Muutakin kuin numeroita (Kirjapaja) on ajatuksia herättävä ja elämänmakuinen matka ihmiselämän viimeiseen kolmannekseen. Kaija Maria ja Lari Junkkari pohtivat teoksessaan vanhenemista ja niitä kysymyksiä, joita iän karttuminen herättää. Heidän mukaansa vanheta voi monella tavalla, mutta jos joku väittää, että ikä on vain numeroita, on väärässä.

"Kun ihminen arvioi elämäänsä, numeroikä ei ole merkittävin määre, koska se ennustaa entistä vähemmän ihmisen elämänlaatua", Junkkarit kirjoittavat. "On kyseenalaistettava vanhuuteen liittyviä stereotypioita. Erityisen tärkeää on tehdä päätös siitä, että ikä ei määrittele minua, vaan minä itse annan iälleni merkityksen."

Ymmärrys elämän rikkaudesta ja rajallisuudesta kutsuu meitä tarkastelemaan menneisyyttämme ja elämämme suuntaa nyt ja tulevaisuudessa. "Omien vanhempiemme ikääntyminen havahdutti meidät miettimään vanhenemistamme. Ryhdyimme kirjaamaan muistiin kokemuksiamme ja keskustelimme tapaamiemme noin 60-80-vuotiaiden ihmisten kanssa siitä, millaisia mielikuvia, tunteita ja ajatuksia vanheneminen herättää heissä."

Kaija Maria ja Lari Junkkari tuovat esiin, että on tärkeää kysyä, miten otan vastuun elämästäni ja millaisia arvoja haluan toteuttaa. Mikä minua kannattelee elämäni loppujaksolla? Mikä antaa iloa ja elämänvoimaa; mikä ahdistaa ja huolestuttaa? Kirjassa tarkastellaan näitä kysymyksiä myös kirjallisuuden ja elokuvien antaman laajemman perspektiivin kautta.

Kaija Maria ja Lari Junkkari: Muutakin kuin numeroita - Vanhenemisen taidosta. Kirjapaja 2017. 169 s. Kl 17.3. ISBN 9789522887436. Ovh. 31,90

Kaija Maria ja Lari Junkkari ovat kouluttajia, luennoitsijoita ja kirjailijoita. He ovat kirjoittaneet useita suosittuja teoksia mm. elämänkaareen ja ihmissuhteisiin liittyvistä kysymyksistä.