Uutuuskirjan aiheena: Miksi mies pelkää naista?

Jorma Myllärniemi nostaa uudessa teoksessaan pohdintaan kysymyksen: Miksi mies pelkää naista? Ja mitä siitä seuraa (Kirjapaja). Myllärniemi kartoittaa miesten naisia kohtaan tuntemia pelkoja ja sitä, miten näiltä peloilta yritetään suojautua ja miten tämä näkyy parisuhteissa, perheissä ja laajemmin myös yhteiskunnallisella tasolla.

Naisen pelko voi näkyä miehen elämässä muun muassa parisuhteen solmimisen vaikeuksina tai naiseen kohdistettuna ylenkatseena, jopa väkivaltana. Jotkut eristäytyvät naisista kokonaan. Yhteiskunnassa naisen pelko ruokkii sortoa ja sukupuolten epätasa-arvoa. Helposti jää näkemättä, että naiseen sijoitettu paha on usein lähtöisin miehen omasta mielestä.

Jorma Myllärniemi selittää pelon syntyä yksilön psyykkisen kehityksen näkökulmasta. Suhtautumistapa naisiin kylvetään miehen mieleen jo varhaisissa äitikokemuksissa. Sinne yltävät myös naisen pelon juuret.

"Miehet ovat kautta aikojen pelänneet valta-asemansa puolesta. Se, mikä on tuntematonta tai mitä on vaikea käsittää, täytyy ottaa tavalla tai toisella hallintaan. Se voi tapahtua rakentavasti ymmärrystä lisäämällä tai se voi tapahtua alistamalla, hallitsemalla tai väkivaltaisesti tuhoamalla. Tämä jälkimmäinen hallinnan muoto on valitettavan usein ollut naisten kohtalo", Myllärniemi kirjoittaa.

Jorma Myllärniemi on psykoanalyytikko ja psykoterapeutti. Hän on aiemmin kirjoittanut suositut teokset Narsismi - vamma ja voimavara (2006), Masennus - psyyken kipu (2009) ja Mieheksi ilman isää (2010).

Jorma Myllärniemi: Miksi mies pelkää naista? Ja mitä siitä seuraa. Kirjapaja 2017. 183 s. KL 14.8. ISBN 978-952-288-641-5. Ovh. 28,90