Gustav Björkstrandilta odotettu elämäkerta John Vikströmistä

Gustav Björkstrandin Elämä on joukkuepeliä - John Vikström kirkollisena ja yhteiskunnallisena toimijana (Kirjapaja) on odotettu elämäkerta merkittävästä vaikuttajasta ja edelläkävijästä. Kun arkkipiispa John Vikström jäi eläkkeelle 1998, hän oli toiminut piispana yli neljännesvuosisadan. Tuona aikana sekä Suomi että evankelisluterilainen kirkko kokivat monia muutoksia. Lainsäädäntö uudistui, käyttöön otettiin uusi virsikirja ja raamatunkäännös, ja ensimmäiset naispapit vihittiin virkaan.

John Vikström tuli tunnetuksi suunnannäyttäjänä, joka otti aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen ja eettiseen keskusteluun. Häntä arvosteltiin, mutta hänen pohdintojaan opittiin myös kuuntelemaan tarkasti.

"Vikströmin puheenvuorot ja kannanotot arkkipiispana koskivat huomattavan usein juuri sosiaalieettisiä kysymyksiä", Björkstrand kirjoittaa. "Häntä kiinnostivat suuresti kirkosta erkautuneet tai sen tukea ja apua tarvitsevat ryhmät. Keskustelut ateististen tai kristinuskoon kriittisesti suhtautuvien kulttuuripiirien kanssa jatkuivat koko hänen virkakautensa ajan. Yhteydet kirkkoon hyvin kriittisesti suhtautuvaan työväenliikkeeseen olivat vilkkaita; silti Vikströmiä arvostivat myös työnantajat, joita hän aika ajoin kiivaastikin arvosteli. Hän oli työttömien, turvattomien, sairaiden ja vanhojen puolestapuhuja."

"Hän korosti voimakkaasti ja terävin sanakääntein presidentille, valtioneuvostolle ja eduskunnalle maamme vastuuta maailman kärsivistä ja pakolaisista, jotka liian helpoin perustein karkotettiin maasta. Ei ollut sattuma, että hänet vuonna 1985 nimitettiin Maan omaksitunnoksi ja että media huomioi hänen puheenvuoronsa ja kannanottonsa, jotka herättivät yleistä kunnioitusta kriittisestä sävystään huolimatta.  John Vikströmistä tuli koko maan paimen, majakka, joka levitti inhimillisyyden, valon ja toivon säteitä monella tavalla kriittisenä aikana", Gustav Björkstrand luonnehtii.

Gustav Björkstrandin teos keskittyy John Vikströmin julkiseen toimintaan ja päätöksenteon taustoihin, mutta esille nousee myös yksityishenkilö tärkeää harrastusta, jalkapalloa, unohtamatta.

Björkstrand, Gustav: Elämä on joukkuepeliä - John Vikström kirkollisena ja yhteiskunnallisena toimijana. Kirjapaja, Helsinki. 502 s. KL 99.1. ISBN 9789522883971. Suom. Sirpa Hietanen. Ovh. 35,50.

Professori Gustav Björkstrand on toiminut Porvoon piispana ja muun muassa kulttuuri- ja tiedeministerinä, Åbo akademin rehtorina ja käytännöllisen teologian professorina. Hän on julkaissut useita teoksia kirkkohistorian, käytännöllisen teologian ja kasvatustieteiden alalta, muun muassa kirjat Maria Åkerblom - Elämän ja kuoleman lähettiläs (2011) ja Jacob Tengström - Universitetsman, kyrkoledare och nationsbyggare (2012).

Lisätietoja: Gustav Björkstrand, gbjorkst@abo.fi; 040 5854812 tai Kirjapaja/viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste, marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi

Arvostelukappaleet ja kuvapyynnöt: Minna Vatja, minna.vatja@kirjapaja.fi   

#Elämäonjoukkuepeliä