Kuolemanrajakokemukset ja niiden tulkinta

Leo Näreahon Kuolemanrajakokemukset - Tutkimuksista tulkintoihin (Kirjapaja) kokoaa, mitä rajakokemuksista tutkimusten pohjalta tiedetään ja minkälaisia selityksiä niille on etsitty. Löytyykö selitys fysiologiastamme vai onko sitä etsittävä ihmisen ulkopuolelta? Entä miten kokemukset ovat muuttaneet kokijoita ja heidän käsityksiään elämästä ja kuolemasta?

Moni fyysisestä hengenvaarasta selviytynyt kertoo kokemuksesta, johon liittyy esimerkiksi ruumiista irtautumisen tunne, mielen toimintojen voimistuminen, miellyttävä olo ja mahdollisesti "siirtyminen" tuonpuoleiseen maailmaan. Rajakokijat kertovat kohdanneensa universaalin rakkauden, joka on muuttanut heidän elämänsä. Filosofian tohtori Leo Näreahon mukaan rajakokemuksilla voi olla paljon moraalista ja hengellistä annettavaa niillekin, jotka eivät itse ole läpikäyneet vastaavaa kokemusta.

Vaikka kokemukset ovat melko yleisiä ja aihe on noussut esiin muun muassa Eben Alexanderin suosittujen teosten kautta, kotimaista kirjallisuutta siitä ei ole juurikaan ilmestynyt. Filosofit ja teologit ovat osoittaneet sangen niukkaa kiinnostusta kuolemanlähikokemuksia kohtaan niin Suomessa kuin muualla. Näreaho ei pyri tulkitsemaan rajakokemuksia minkään uskonnon tai niin sanotun new age -kulttuurin näkökulmasta. "Lähtökohtani kokemusten ja tutkimusten esittelyssä on neutraali. Pyrin esittämään, mistä näissä ihmistä askarruttavissa kokemuksissa on kysymys ja mikä on niiden maailmankatsomuksellinen merkitys", hän toteaa.

Leo Näreaho on filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosentti. Hän on tutkinut muun muassa tietoisuuden ja materialismin ongelmia.

Leo Näreaho, Kuolemanrajakokemukset - Tutkimuksista tulkintoihin. 224 s. Kirjapaja. ISBN 978-952-288-179-3. Kl 15.1. Ovh. 32,90

Lisätietoja: Kirjapaja /viestintä Marja-Liisa Saraste (09 6877 4568) marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi tai

Leo Näreaho (0503175515) leo.nareaho@helsinki.fi

Arvostelukappaleet: Minna Vatja, minna.vatja@kirjapaja.fi

Kirjan kansikuva: www.kirjapaja.fi/Kuvapankki