Peruskoulun oppimateriaalimarkkinoille uusi kustantaja

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy ostaa Edukustannus Oy:n tavaramerkin ja alakoulun liiketoiminnan Schildts & Söderströmsiltä.

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy ostaa Schildts & Söderströmsiltä valtaosan Edukustannuksen liiketoiminnoista ja tuo peruskoulun oppimateriaalimarkkinoille kaivattua uutta tarjontaa opetussuunnitelmien uudistuessa.

Kaupassa Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:lle siirtyvät Edukustannuksen tavaramerkki ja logo, alakoulun matematiikkasarja ja kehitystyön alla olevat uudet peruskoulun tuotesarjat. Kaupan mukana siirtyy osa Edukustannus Oy:n henkilökunnasta ja kirjavarasto. Molemmat osapuolet saavat jatkossakin tuotannollisia ja taloudellisia etuja yhteistyöstä kaksikielisten oppimateriaalien kustantamisessa. 

Edukustannus on muutamassa vuodessa tehnyt uuden tavaramerkin, oppikirjat ja uutta ajattelua edustavat digitaaliset aineistot tutuiksi peruskoulussa. Yhtiöillä on hyvät kokemukset aiemmasta yhteistyöstä peruskoulun alueella, ja nyt sovittu kauppa vahvistaa molempien osapuolten pitkän ajan strategiaa.

Lasten Keskuksella on vahva asema esiopetuksen oppimateriaalien kustantamona. Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy laajentaa peruskoulun kustannusohjelmaansa ja Schildts & Söderströms keskittyy ydinliiketoimintoihinsa.

Liiketoimintakaupan voimaantulopäivä on 1.12.2014.

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Jukka Vahtola                       Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen

Ab Edukustannus Oy                                   Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy

050 5260074                                                0400 407225