Ajankohtainen teos ihmisoikeuksista

Ihmisoikeuksia loukataan jatkuvasti eri puolilla maailmaa - myös uskonnollisin perustein. Emerituspiispa Mikko Heikka pureutuu kirjassaan Vapaina ja tasavertaisina - Ihmisoikeudet uskontojen näkökulmasta (Kirjapaja 2014) kristillisten kirkkokuntien, islamin ja juutalaisuuden käsityksiin ihmisoikeuksista. Hän arvioi kriittisesti kirkkojen ja uskontojen ihmisoikeuspolitiikan epäkohtia.

Miten uskonnot suhtautuvat naisten ja homoseksuaalien ihmisoikeuksiin? Mitä ne opettavat abortista, ehkäisystä tai eutanasiasta? Miten uskonnot suhtautuvat valtioiden harjoittamiin ihmisoikeuksien loukkauksiin? Miten ne suhtautuvat globaalitalouteen, finanssimarkkinoihin tai ilmastomuutokseen? Miten uskonnot edistävät köyhien ihmisoikeuksia? 

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistus vuodelta 1948 ei ole taannut ihmisoikeuksien toteutumista. Kirja päättyy kuitenkin optimistiseen havaintoon: uskonnoilla on yhteinen tehtävä Euroopan demokraattisen kehityksen ja yhteiskuntarauhan rakentajina. Tämä on tärkeä tehtävä juuri nyt, kun Ukrainan tapahtumien jälkeen ihmisoikeusinstituutiot ja Euroopan demokratiakehitys ovat kriisissä.

MIKKO HEIKKA on Espoon hiippakunnan emerituspiispa. Hän on osallistunut julkisuudessa aktiivisesti keskusteluun yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Hän on toiminut myös puheenjohtajana Suomen luterilaisen kirkon asettamissa työryhmissä, joissa on käsitelty naisten ja homoseksuaalien asemaa kirkossa. 

Mikko Heikka, Vapaina ja tasavertaisina. Ihmisoikeudet uskontojen näkökulmasta. Kirjapaja 2014. 242 s. Kl 32.2. ISBN 978-952-288-138-0. Ovh. 32,90. 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Kirjapaja/viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste, marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi; emerituspiispa Mikko Heikka, mikko.heikka.emeritus@gmail.com; 0500 507 892.

Arvostelukappaleet: Minna Vatja, minna.vatja@kirjapaja.fi