Ajankohtaista

Ohjelmasarja Raamattujen salakuljettamisesta

12.05.2014

Kustannustoimittajamme kirk­ko­his­to­rioit­si­ja Piia Latvalan toi­mit­ta­ma kol­mi­osai­nen ra­dio­sar­ja esit­te­lee kiin­toi­saa lä­hi­his­to­rian il­miö­tä. 1960-lu­vun lo­pun ja rau­ta­esi­ri­pun mur­tu­mi­sen vä­lil­lä Suo­mes­ta sa­la­kul­je­tet­tiin itä­ra­jan taak­se mil­joo­nia Raa­mat­tu­ja ja muu­ta kris­til­lis­tä kir­jal­li­suut­ta. Raamattukuriirit-ohjelmasarja alkaa 12.5. Ra­dio 1:ssä  klo 12.15, uu­sin­ta su klo 17.15.

Lue lisää täältä.